grafika gora

Język hiszpański dla dorosłych

1xtyg 85 min

2xtyg 55 min
• Chcesz rozwijać swoją pasję do hiszpańskiego?
• Chcesz poznać kulturę i tradycje krajów hiszpańskojęzycznych?
• Masz w planach wyjazd do Hiszpanii lub Ameryki Łacińskiej i chcesz umieć porozumieć się w knajpie lub na lotnisku?
Dołącz do nas i osiągnijmy cel wspólnie!
• Kursy dla dorosłych
Przed każdym kursem przyszli uczniowie wypełniają testy poziomujące, co pozwoli na jak najlepsze dopasowanie poziomów.

Podczas nauki największy nacisk kładziemy na komunikację i mówienie, czyli to, co sprawia zawsze dużo problemów.
Wszystko po to, by jak najszybciej przełamać strach przed rozmawianiem w obcym języku - w końcu uczymy się po to, by się porozumiewać.
Oprócz konwersacji na zajęciach zajmujemy się oczywiście gramatyką i słownictwem, a tematy lekcji są bardzo praktyczne - tak, by móc je wykorzystać w życiu codziennym lub w razie wyjazdu za granicę.
• Intensywny kurs z lektorem polskim i hiszpańskim
Opcja dla tych, którym zależy na szybszym rozwinięciu swoich umiejętności. Podczas tego kursu na zajęciach z polskim lektorem ćwiczone są zagadnienia gramatyczne. Zaś na drugiej lekcji lektor hiszpański omawia słownictwo i rozwija komunikatywność oraz stawia na konwersacje - by nauczyć swobody w porozumiewaniu się.
• Kursy przygotowujące do wyjazdu
Propozycja dla tych, którzy planują wyjazd do krajów hiszpańskojęzycznych i chcieliby poznać podstawowe zwroty by porozumieć się na lotnisku, w hotelu czy sklepie oraz zapoznać się z tamtejszymi zwyczajami.
A1
A1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi, dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2
A2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym ( są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1
B1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2
B2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Kontakt
Napisz! Staramy się odpowiadać 24/h! 
Domowa szkoła językowa Warszawa
ul.Ostródzka 153a
wjazd od ul. Bohuna
Warszawa Białołęka

telefon: +48 724 450 818
mail: domowaszkolajezykowa@gmail.com

Serdecznie polecam! Świetne podejście do dzieci! Profesjonalizm i wysoka jakość. A przy okazji bardzo bardzo sympatycznie:)

P. Monika

Przyjemna atmosfera i dobre przygotowanie do matury(zdałem po roku przygotowań ;) ) Zdecydowanie polecam.

Bartek

Ekipa lektorów dokłada wszelkich starań aby dzieciakom uczyło się jak najlepiej! :)

Martyna

Osobiście polecam do matury na poziomie rozszerzonym. ;)

Karol

Cudowni lektorzy oraz zajęcia prowadzone w doskonałej atmosferze.

Paulina